KADROVSKE STORITVE IN SVETOVANJE

BAZA PLUS d. o. o.

V našem podjetju vam nudimo hitro, strokovno in učinkovito kadrovsko pomoč pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev.


Pripravimo vam lahko učinkovito pogodbo o zaposlitvi, izpeljemo celoten disciplinski postopek ali odpoved delovnega razmerja, uredimo vam delovno dovoljenje in vizo za prebivanje za zaposlitev tujcev.

 

Izdelamo vam interne akte v podjetju, kot na primer: Sistemizacija delovnih mest, Pravilnik o delovnih razmerjih in druge interne akte za urejanje delovnih odnosov v podjetju.  S pomočjo zunanjih strokovnih partnerjev vam lahko ponudimo tudi storitve varstva pri delu in požarne varnosti ter računovodske storitve in obračun plač.

 

Prevzamemo tudi opravljanje celotne kadrovske funkcije v podjetju kot zunanja kadrovska služba!

 

 

Vsi naši kadri in zunanji sodelavci so ustrezno strokovno usposobljeni in imajo potrebne licence za izvajanje storitev na svojem področju, zato vam lahko zagotovimo kakovostno opravljene storitve!