Kadrovske storitve

V sklopu kadrovskih storitev vam nudimo: vodenje kadrovskih evidenc, pripravimo vso potrebno dokumentacijo ob zaposlitvi ali odhodu delavca, izvedemo disciplinski postopek ali odpoved pogodbe o zaposlitvi, oblikujemo sistemizacijo delovnih mest in druge interne akte za ureditev delovnih odnosov v vašem podjetju.

Obračun plač in računovodske storitve

Skupaj z zunanjimi sodelavci, ki so izkušeni strokovnjaki na področju obračuna plač in ostalih računovodskih storitev, delodajalcem nudimo zaokroženo celoto podpornih storitev.

Zaposlitev tujca

Svetujemo vam pri zaposlitvi tujcev in prevzamemo celoten postopek od pridobitve dovoljenja za delo in prebivanje do dejanske zaposlitve tujca.

Varnost pri delu  in požarna varnost

V sodelovanju z zunanjimi sodelavci s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti vam nudimo celotno podporo na tem področju!

©2016 by BAZA DELA d.o.o.. Proudly created with Wix.com